BUSINESS CERTIFICATES (BEC)


                                                                                             
            

 
znane również jako Business English Certificates (BEC) to szereg trzech egzaminów weryfikujących znajomość języka angielskiego w zakresie biznesu międzynarodowego. Egzaminy biznesowe są kierowane do osób dorosłych jak i studentów i można je zadawać na trzech poziomach:
  •   zwany również Business English Certificate (BEC) Preliminary potwierdza znajomość biznesowej wersji angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, B1 wg systemu oceniania CEFR
     
  •   nazywany również Business English Certificate (BEC) Vantage to drugi poziom biznesowego środowiska. Poziom ten określany jest jako B2 wg CEFR
     
  •  zwany inaczej  Business English Certificate (BEC) Higher - to najwyższy poziom znajomości angielskiego w zakresie biznesu -C1. Uczący posiada wysoki zakres wiedzy i potrafi swobodnie poruszać się w środowisku międzynarodowym. Poziom ten pozwala na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by