GRAFFITI 12-15 lat

Program dedykowany młodszej młodzieży i jej potrzebom. Jego główne cele to:

 • solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych (element realizowany na każdym poziomie programu)
 • przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomach egzaminacyjnych
 • praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym
 • zapewnienie dobrych ocen w szkole
 • w przypadku niższych poziomów grup Graffiti – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole, natomiast w przypadku wyższych poziomów grup Graffiti – wyprzedzanie materiału szkolnego
Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARNESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut.

CO DALEJ?
Kontynuacja nauki na wyższych poziomach programu POWER ENGLISH uwzgledniającego przygotowanie do matury lub nauka do egzaminu Cambridge English: First (FCE).

W CENIE:
 • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
 • Lekcje z native speakerem w ramach kursu.
 • Bieżące informacje dla rodziców (raporty, zebrania).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
 • Warsztaty "Egzamin gimnazjalny - KNOW HOW"
 • Próbny egzamin gimnazjalny
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
 • Opieka metodyka.
 • Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – darmowe korepetycje.
 • Program TEST TRACK - trening do wybranego egzaminu
 • CITY STARS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.
 
 
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by