JUNIOR 7-12 lat

Program dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów szkolnych. Na wyższych poziomach lekcje z native speakerem w ramach kursu.

Założeniem programu jest, w zależności od poziomu, wprowadzenie w podstawy lub kontynuacja nauki po kolejnych poziomach Junior. Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wysoki wynik egzaminu szóstoklasisty
 3. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 4. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 5. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki
Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

JUNIOR  1 (II – III KLASA, zajęcia 45 min.) - Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 - 9 lat. Poziom komunikacyjny, który zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera też elementy pisania i czytania.

JUNIOR 2 (II – IV KLASA, zajęcia 60min. ) – Poziom głównie komunikacyjny połączony z nauką czytania i pisania i stopniowym wprowadzaniu podstawowych struktur gramatycznych.

JUNIOR  3-5 (IV – VI KLASA, zajęcia 60min.) – Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej.  Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

CO DALEJ?
Po ukończeniu programu JUNIOR, kursanci kontynuują naukę w programie GRAFFITI dedykowanym specjalnie młodzieży gimnazjalnej.

W CENIE:
 • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
 • Lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach.
 • Bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
 • Opieka metodyka.
 • Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – darmowe korepetycje.
 • Program TEST TRACK - trening do wybranego egzaminu
 • MAPS – system z nagrodami w czasie lekcji uatrakcyjniający zajęcia i zwiększający motywację. Dzieci zbierają grudki złota, rubiny, albo sztabki miedzi, które z kolei zamieniają na naklejki. Z naklejek budują jedno ze swoich mocarstw: Złote Królestwo, Rubinowe Miasto lub Miedzianą Galaktykę. System przeznaczony dla młodszych grup.

   
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by