kontakt z metodykiem

Klienci CLAN CITY są pod opieką metodyków, do których zadań należą:
  • rekrutacja i szkolenie lektorów
  • monitorowanie standardu kursów, również poprzez hospitowanie zajęć
  • doradzanie kursantom i rozwiązywanie problemów dotyczących kursów

Metodycy mają regularne dyżury, na które zapraszamy wszystkich klientów. O terminach dyżurów prosimy dowiadywać się w biurze danej szkoły. 

Opiekę metodyczna w poszczególnych szkołach sprawują: 

 

Kinga Richter
metodyk
szkoła CC: ul. Kopernika, Gliwice
kinga.richter@clancity.pl
kom. 600 348 059Hanna Lukas 
metodyk
szkoła CC: ul. Jasna, Gliwice
hanna.lukas@clancity.pl 
kom. 604 649 235

Hanna  Jopkieiwcz
metodyk
 

 

undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by